Příklady použití stavebnice modulových dílů pro staniční budovy místních drah
vycházející z normálií ZvKČ - Zemského výboru Král. Českého (resp. c.k. státních drah)
Vzory představují typy budov které se stavěly kolem r. 1900
a jaké můžeme vidět na většině našich místních tratí i úzkorozchodek.
Řada zde vyobrazených sestav se vyskytovala v pravém i levém provedení,
také tento výčet možností není zdaleka konečný.
 
ABC
DEF

Asi nejtypičtější použití - stanice se služebními prostory,
křídlem s čekárnou a krytou verandou - (zde typ LVI/H,
typ LVII/H měl prodloužené boční křídlo s čekárnou)
použity objekty Lokalka_A, B a F
(např. stanice Liteň na trati Zadní Třebaň - Lochovice)
Podobná sestava, rozšířená o příruční skladiště
(typ LXXXI/H), bývá použita i veranda
použity objekty Lokalka_A, B a C
(např. stanice Vlkovec na trati Čerčany - Kácov)

Rozšířená budova se dvěma štíty
většinou vznikala pozdější rozšířením typu LVII/H)
použity objekty Lokalka_A, B a F (vše 2x)
(např. staniceZruč n. Sáz. na trati Světlá - Kácov)
Další běžná podoba- stanice se služebními prostory,
křídlem s čekárnou a krytou verandou
a služebním bytem v druhém křídle
(zde typ LVIIIb/H,
typ LX/H měl prodloužené boční křídlos čekárnami)
použity objekty Lokalka_A, B, D a F
(např. stanice Rosice u Chrasti na trati Hrochův Týnec - Chast)

Že se dá vytvořit ledacos dokládá
trochu atypická srostlice budov
jaká je k vidění na trati Zadní Třebaň - Lochovice
(stanice Všeradice)
použity objekty Lokalka_A,C a D
Příklad použití jako strážního domku
(přibližně odpovídá typu 4/H)
použity objekty Lokalka_A a E
 

 

home