Všechny objekty jsou určeny pro TRS2004 

náspy

  cz_banks
   
  sada jednokolejných železničních náspů vys. max. 20m
  jako ohebná spline bez kolejí
  obsahuje dvě barevné varianty tělesa náspu a po dvou sypaných koncích a jednom zděném + textury na terén
  KUID:81871:37002 - nasep1 (spline)
  KUID:81871:37003 - nasep2 (spline)
  KUID:81871:23020 - nasep1end (trackside object)
  KUID:81871:23021 - nasep1end2 (trackside object)
  KUID:81871:23025 - nasep1end3 (trackside object)
  KUID:81871:23023 - nasep2end (trackside object)
  KUID:81871:23024 - nasep2end2 (trackside object)
  KUID:81871:23026 - nasep2end3 (trackside object)
  KUID:81871:21002 - grass1b (groundtexture)
  KUID:81871:21003 - grass1c (groundtexture)
   
  version 0 - zatím nedořešená chyba - pod kolejí prosvítá terén

podjezdy

  cz_underbridges

   
  sada tří podjezdů v jenokolejném náspu
  trackside pasující barvou ke KUID:81871:37003 - nasep2
   
  KUID:81871:23101 - podjezd1 (podjezd betonový - šířka 6m, výška náspu max 6.3m)
  KUID:81871:23102 - podjezd2 (podjezd klenutý - šířka 4m, výška náspu max 8.4m)
  KUID:81871:23103 - podjezd3 (podjezd klenutý - šířka 4m, výška náspu max 8.4m)
   
  version 0 - zatím nedořešená chyba - pod kolejí prosvítá terén
  pozor při koleji ve sklonu - objekt je zůstává vodorovně
   

Pražský Semmering

viadukt1viadukt3

  cz_viaduct1

   
  předlohou je viadukt z roku 1870-72 v Prokopském údolí na trati Buštěhradské dráhy - Pražském Semmeringu
  (výška 19,8m, celková délka 92,3m) s pěti cihelnými oblouky světlosti 14,7 až 15,7m.
  most je bez kolejí, max. použitelná výška je 25m
   
  KUID:81871:37100 - viadukt1 (spline) - obloukový most
  KUID:81871:37103 - viadukt3 (spline) - zděný nájezd
  použitelné i samostatně, most lze využít i jako silniční
   
  version 0 - zatím nedořešená chyba - pod kolejí prosvítá terén

Pražský Semmering2

viadukt2most_ocel1ocelmost1end

  cz_viaduct2

   
  předlohou je další viadukt z roku 1870-72 v Prokopském údolí na trati Buštěhradské dráhy - Pražském Semmeringu
  (výška 16,6m, celková délka 114,6m) s třemi a čtyřmi cihelnými oblouky světlosti 8,5 až 9,5m a vloženým ocelovým polem s plnostěnným nosníkem světlosti 17,8m (původní příhradový byl snesen v r. 1925)
  most je bez kolejí, max. použitelná výška je 25m
   
  KUID:81871:37101 - viadukt2 (spline) - obloukový most
  KUID:81871:37102 - most_ocel1 (spline) - ocelová část
  KUID:81871:23100 - ocelmost1end - (trackside) portál ocel mostu
  všechy části krom portálu použitelné i samostatně
  pro ocelovou část je vhodné použít kolejivo bez pražců a lože (mostnice a přídržnice jsou součástní mostu)
    
  version 0 - zatím nedořešená chyba - pod kolejí prosvítá terén

home